Úvod Koučink Kurzy Reference Kontakt
Moje zaměření

Kdo je kouč

Kdy vyhledat kouče

Jak probíhá koučování

Kdo je kouč

Kouč je váš průvodce na cestě k dosažení cíle, který jste si vytyčili.

Tato cesta může být přímá, může se v průběhu času měnit, může vést i k jinému cíli, který se cestou změnil či zpřesnil.

Kouč vám umožní podívat se na vaše přání, problémy a cíle z různých úhlů a hledisek.

Kouč neradí, nehodnotí, nekontroluje plnění dílčích cílů, které si sami stanovíte.

Zodpovědnost za dosažení cíle je zcela na vás, vy děláte jen to, co chcete a co potřebujete. Kouč vám pomáhá zvyšovat vaši motivaci k činnosti, má zodpovědnost za váš rozvoj.


Pohled zdola
Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět. (Paul Allaire)